Zwavel

In Glogpedia

by kokosnoot
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
Zwavel

Zoals wij eerder al gezegd hebben is zwavel heel belangrijk voor het leven. Zwavel is een belangrijke onderdeel in de meeste eiwitten aangezien men heeft ontdekt dat het in de aminozuren methionine en cysteïne zit. Waterstofsulfide, ofwel zwavelwaterstof (H2S) vervangt H2O in de fotosynthese van sommige bacteriën. Bij mensen kan zwavelwaterstof in zeer kleine concentraties worden gemetaboliseerd (omgezet worden in de stofwisseling) , maar in hogere concentraties doodt het snel door het laten ophouden van de ademhaling. Het is verraderlijk omdat het al gauw de geur dempt, wat betekent dat het slachtoffer zich niet eens bewust is aanwezigheid van de stof. Zwavel wordt vooral in de natuur gevonden in de vorm van sulfide. Zwavel komt voor als ‘vrij element’ in de buurt van vulkanen en warmwaterbronnen. Veel sulfide mineralen zijn bekend en zwavel is wijd verspreid in mineralen zoals ijzer pyriet, Galena, sfaleriet, cinnaber, stibniet, gips, Epsom zouten, celestiet en bariet. Zwavel wordt gebruikt door de mens. Het zit bijvoorbeeld in: Grondstof voor kunstmest, vuurwerk en lucifers. Bij wapens wordt het ook veel gebruikt. Zwavel komt voor in aardgas en ruwe olie. Het is ook aanwezig in meteorieten. Ook de maan bij Jupiter, genaamd Io, dankt zijn kleuren aan verschillende vormen van zwavel.

Het periodiek systeem gaat niet zo heel ver terug. Toch worden sommige elementen al in de prehistorie gebruikt, zoals goud, zilver, ijzer en koper. Het duurde echter tot 1669 voordat Hennig Brand een nieuw element ontdekte, fosfor genaamd. In de 200 jaar daarna werden regelmatig onbekende elementen ontdekt en er werden steeds meer eigenschappen van de elementen bekend. In 1869 publiceerde de Russische scheikundige Dmitri Mendelejev een periodieke tabel waarin de elementen niet alleen op atoommassa maar ook op eigenschappen waren gerangschikt. Het huidige periodiek systeem is nog steeds gebaseerd op de tabel die hij toen ontwikkelde.Dmitri Mendelejev:Dmitri Mendelejev was een Russische scheikundige die nu word gezien als de grondlegger van het huidige periodieksysteem. Hij stelde vast dat elementen volgens een vast patroon te rangschikken zijn, wat het mogelijk maakte om de eigenschappen van elementen te voorspellen die toen nog niet ontdekt waren. Dmitri Mendelejev werd op 27 januari 1834 geboren in de Siberische stad Tobolsk. Toen hij 14 werd ging hij in deze stad naar het gymnasium. In 1849 verhuisde hij met zijn familie naar Sint Petersburg, waar hij zich in 1850 inschreef op een universiteit. Nadat hij afstudeerde werd ontdekt dat hij tuberculose, een ernstige bacteriële infectieziekte, had. Om hiervan te herstellen vertrok hij in 1855 naar een eiland, waar hij docent werd aan het gymnasium. In 1856 keerde hij, hersteld van zijn tuberculose, terug naar Sint-Petersburg.Tussen 1859 en 1861 deed hij in Parijs onderzoek naar de dichtheid van gassen en werkte hij aan de spectroscoop, een instrument om het lichtspectrum mee te bestuderen. In 1863 keerde hij terug naar Rusland, waar hij in Sint-Petersburg hoogleraar in de chemie werd. In datzelfde jaar trouwde hij met Feozva Nikitsjna Lasjeva. In 1866 publiceerde John Newlands zijn Wet van de Octaven. Mendelejev had aan een vergelijkbare theorie gewerkt. Op 6 maart 1869 gaf hij voor het eerst een formele presentatie aan het Russische Chemische Genootschap. Rond die tijd had Lothar Meyer een bijna identieke periodieke tabel ontwikkelt en uitgebracht, zonder dat Mendelejev het wist. Mendelejev had echter in zijn tabel drie elementen gevonden die nog niet ontdekt waren: eka-silicium, eka-aluminium en eka-borium. Van deze elementen voorspelde hij de eigenschappen.Mendelejev werd nu in Europa door vele wetenschappelijke organisaties geëerd. Toch waren zijn politieke activiteiten voor de Russische regering een bron van zorgen. Daarom moest hij op 17 augustus 1890 vertrekken van de universiteit van St. Petersburg. Hij werd daarna in 1893 aangesteld als directeur van het Bureau voor Maten en Gewichten. In 1905 kreeg hij de Copley Medal, een prijs die uitgereikt werd voor een belangrijke wetenschappelijke prestatie. Mendelejev stierf in St. Petersburg in Rusland, op 2 februari 1907. Het element mendelevium is naar hem vernoemd.

Your text here

Zwavel

Your text here

Zwavel

Zwavel is een lichtgele reukloze, snel afbrokkelende vaste stof die onoplosbaar is in water (H2O), maar wel oplosbaar in koolstofdisulfide (CS2). Zwavel is essentieel voor het leven. Het zit voor en klein deel in onze vetten, lichaamsvloeistoffen en skelet mineralen (zoals calcium en fosfaat). Hieronder staat een tabel met nog enkele andere eigenschappen van de stof.

Het periodiek systeem

Al heel vroeg (rond de 9e eeuw v. Chr) was bekend dat een mengsel van zwavel, teer en kool enorm vlambaar was. Dit werd vaak gebruikt bij oorlogen, om naar de vijand af te schieten. In de 12de eeuw waren het de Chinezen die het buskruit hadden uitgevonden. Dit was een mengsel was van kaliumnitraat, houtskool en zwavel.In de mythologie werd zwavel vaak in verband gebracht met de hel, dit kwam omdat men dacht dat vulkanen de ingang van de hel. Bij een vulkaaneruptie (zie kopje natuur) komt er zwavel vrij e waren en bij een vulkaan eruptie kwam er natuurlijk veel zwavel bij.Vroegere alchemisten gebruikten voor zwavel een symbool dat bestond uit een driehoek met daarop een kruis. Proefondervindelijk was bekend geworden dat zwavel makkelijk reageert met kwik. Rond 1774 was het uiteindelijk het de wetenschapper Antoine Lavoisier die ontdekte dat zwavel een chemisch element is en geen verbinding.Men denkt dat de naam zwavel afgeleid is van het indo-Europese woord suel, wat koken betekent

Geschiedenis van Zwavel

Zwavel in de Natuur

Your text here

Your text here

Zwavel; toepassingen en verbindingen

Zwavel in verbindingen:Zwavel komt voor in alle verbindingen waarin een S staat, de S is namelijk het symbool van zwavel, vanwege de andere naam van zwavel: Sulfur. Het komt onder andere voor in calciumsulfaat (CaSO4), waar gips voor het grootste deel uit bestaat. Ook komt het voor in waterstofsulfide (H2S), wat ook bekend is als zwavelwaterstof, een gas dat vrijkomt bij de rotting van eieren en daar dus ook naar ruikt. Het ontstaat namelijk1 bij de rotting van organische zwavelhoudende stoffen, zoals eiwitten. Het gas wordt toegevoegd aan aardgas zodat je het kan ruiken. In grote hoeveelheden of bij lange blootstelling aan het gas kan het giftig zijn. In zwavelzuur of vitriool (H2SO4) komt zwavel ook voor. Zwavelzuur wordt onder andere gebruikt in kunstmest. Verder zit het ook in natriumthiosulfaat (Na2S2O3), een zout dat vroeger vaak werd gebruikt voor het fixeren van foto’s. Zwaveldioxide (SO2)is een gas dat komt vrij bij de verbranding van zwavel. Het komt ook vrij bij de uitbarsting van vulkanen.Natriumzwavel (NaS) is een stof waarmee ze batterijen maken. Deze batterijen zijn onbeperkt oplaadbaar, maar ze moeten wel constant op hoge temperatuur worden gehouden.Er is ook nog koolstofdisulfide (CS2), wat wordt gecreeërt uit een reactie van methaan en zwavel.Toepassingen van zwavel:Zwavel op zichzelf wordt ook voor verschillende dingen gebruikt. Het kan onder andere op veel metalen en niet-metalen reageren als oxidant en reductie middel, wat inhoudt dat het elektronen van een stof kan opnemen. Zo wordt het gebruikt om kwik snel op te ruimen. De organische vorm is aanwezig in de vitamine biotine en thiamine. Ook is het een onderdeel van alle proteïnen.Gesmolten zwavel wordt soms gebruikt om stalen bouten vast te zetten in beton met gaten als mensen schokbestendige verbinding willen. Pure poedervormige zwavel zit in tonic (het geneesmiddel) en laxeermiddel. Verder wordt zwavel vaak gebruikt in insectenbestrijdingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen voor het voorkomen van schimmel op fruit. Zwavel is ook een bestandsdeel van buskruit, samen met salpeter en houtskool. Sulfieten worden verder nog gebruikt als conserveermiddel in fruit.

http://wetenschap.infonu.nl/scheikunde/141660-de-eigenschappen-van-zwavel.htmlhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_het_periodiek_systeemhttp://leerling.tcc-lyceumstraat.nl/grassroots/periodieksysteem/Sb/mendelejev.htmhttp://www.rusland.net/index.php?option=com_content&view=article&id=240%3Admitri-mendelejev&catid/Auniversiteiten&directoryhttp://nl.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier

Daan Pronk, Dominique Weltevreden en Mijke de Vink (3x1)23-03-2015


Comments

    There are no comments for this Glog.