Zona Temperada

In Glogpedia

by dblancolavalira
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Environmental Studies
Grade:
7,8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Zona Temperada

OceànicClima:El paisatge oceànic té un clima d'estius frescos i hiverns suaus, les precipitacions són regulars durant tot l'any.Activitat humanaEl sòl del bosc oceànic és molt fèrtil, ja que la descomposició de les fulles dóna lloc a un excel·lent regenerador. Els boscos a Europa es troben a prop de zones molt poblades.Vegetació i fauna Al bosc oceànic hi habiten guineus, porcs senglars i petits mamífers. Els bosc esta format per castanyers, roures, oms ... i el sotabosc per molsa i falguera.

ContinentalClima:El paisatge continental té un clima d'estius càlids i plujosos i hiverns molt freds i secs, hi ha una gran amplitus tèrmica.Vegetació:Els rius són cabalososi les parts baixes de les muntanyes hi ha tres tipus de vegetació: la taigà (nord) i l'estepa i la praderia (sud).Activitat humana:El paisatge de taigà ha esta poc afectat per l'activitat humana, Les estepes i les praderies, en canvi, han estat molt alterades per l'activitat humana, com que el seu sòl és molt fèrtil i profund, s'ha transformat en inmensos camps de conreu de cereals.

La zona temperada és la zona on els rajos del Sol no arriben rectes, sinó inclinats. En aquetsa zona s'hi distingeixen tres tipus de paisatge: L'oceànic, el mediterrani i el continental.

MediterraniClima: El paisatge Mediterrani té un clima d'estius llargs i secs i d'hiverns suaus. La vegetació mediterrània ja esta adaptada amb aquest clima sec.Activitat humana:El paisatge mediterrani s'ha transformat força a causa de l'acció humana. En alguns casos s'ha modificat per tal de guanyar sòl agrícola on es puguin practicar conreus de secà.L'acció humana juntament amb el clima fan que el paisatge mediterrani sigui molt fràgil i molt difícil de regenerar.Fauna:Hi haniten conills, senglars i alguns rèptils. El retrocés del bosc ha contribuït a la desaparició de moltes espècies animals, com el llop.

Zona Temperada

Vegetació:Els boscos estan formats per arbres baixos i de fulla perenne com l'alzina i el pi.


Comments

    There are no comments for this Glog.