zmysły

In Glogpedia

by lewandanna
Last updated 3 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy

Toggle fullscreen Print glog
zmysły

Mapa smaków

Budowa ucha

Zmysły

Mózg zbiera informacje,docierające z narządów zmysłu za pośrednictwem nerwów

Budowa oka

Mechanizm widzenia

Mechanizm słyszenia

Jak zbudowany jest układ nerwowy?

Zmysły- narządy * wzrok-oko * słuch-ucho * smak-język * węch-nos * dotyk-skóra

ŹRÓDŁA


Comments

    There are no comments for this Glog.