Zmeny skupenstvi latek

In Glogpedia

by marekvo
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Zmeny skupenstvi latek

Sublimace a desublimacenaftalenu

Změny skupenství látek

Zápis do sešitu

Pokus č. 1 Var vody za sníženého tlakuPokus č. 2Vypařování slané vody

Rozdíl mezi vypařováním a varem:vypařování probíhá při každé teplotě a na povrchu kapaliny var probíhá nejen na povrchu ,ale i uvnitř kapaliny a při teplotě varu .

Kondenzace vody ze stromu

Anomálie vody


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.