Zjazd Gnieznienski

In Glogpedia

by izzess
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
Zjazd Gnieznienski

Zjazd Gnieźnieński

Celem zjazdu była modlitwa nad grobem św. Wojciecha i spotkanie z księciem Bolesławem Chrobrym.

Cesarz chciał zdobyć poparcie i przychylność księcia do utworzenia zachodniego cesarstwa uniwersalistycznego.

Zjazd odbył się w 1000 roku n.e.Cesarz Niemiec, Otton III postanowił zawitać do Polski.

Gwóźdź z krzyża pańskiego podarowany przez cesarza

Zjazd z pewnością przyczynił się do umocnienia pozycji Bolesława wobec władców państw sąsiadujących z Polską

Podczas zjazdu Otton III nałożył na głowę księcia diadem i wręczył kopie włóczni św. Maurycego. Wzamian Bolesław podarował mu relikfie św. Wojciecha


Comments

    There are no comments for this Glog.