Zjazd gnienieski

In Glogpedia

by PrincessOfSmile
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Zjazd gnienieski

Kiedy misja św. Wojciacha w 997r. nie powodła się, w 1000r. w Gnieźnie została zorganizowana pielgrzymka do jego grobu. Bolesław Chrobry przyjął wtedy cesarza Ottona III bardzo gościnnie. Ten zaś ofiarował mu kopię włóczni św. Wojciecha, nałżył na głowę swój diadem oraz mianował go na współpracownika cesarstwa niemieckiego

Middle Age

Zjazd gnieźnieński

Rok 1000

Zjazd w Gnieźnie

Wydarzenia te polepszyły stosunki państwa Bolesława Chrobrego z Niemcami. Władza ksiecia polskiego została umocniona, Polska stała sie ważnym państwem w Europie, a w Gnieźnie i innych miastach utworzono arcybiskubstwo i biskubstwa.

Skutki pielgrzymki


Comments

    There are no comments for this Glog.