Zámořské objevy

In Glogpedia

by s5fn843n9
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World History

Toggle fullscreen Print glog
Zámořské objevy

ekonomické - narušení obchodních cest Turky-15. stol. - pokrok ve stavbě lodí - místo kormidelního vesla kormidlo, více stožárů, dokonale promyšlené plachtoví → větší rychlost, prostornější lodě → pobraly více nákladu-vynalezení kompasu-evropané věděli o bohatých zemích daleko na východě

1487 - Bartolomeo Dias obeplul nejjižnější výběžek Afriky1498 - Vasco da Gama v Indii1492 - Objevení Ameriky1606 - Objevení Austrálie

Objevení Ameriky

Zámořské objevy

Byl jednou jeden člověk - Amerika

Kryštof Kolumbus byl janovský mořeplavec a kolonizátor narozený v Janovské republice v dnešní severozápadní Itálii. Ve službách Katolických králů Španělska uskutečnil čtyři plavby přes Atlantský oceán, které v Evropě probudily zájem o nový kontinent, později nazvaný Amerika.Tyto výpravy a Kolumbovy snahy o založení trvalých sídel na Hispaniole zahájily španělskou kolonizaci, která vyústila v soutěž evropských mocností o kolonizaci Jižní i Severní Ameriky.

Kryštof Kolumbus

Příčiny plaveb

Zlatá éra mořeplavby


Comments

    There are no comments for this Glog.