Zadanie Projekt - poznania genomu ludzkiego

In Glogpedia

by kkrzysztofek8856718e60aa65a
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Genetics

Toggle fullscreen Print glog
Zadanie Projekt - poznania genomu ludzkiego

Projekt poznania genomu ludzkiego

Projekt poznania genomu ludzkiego:program naukowy mający na celu poznanie sekwencji wszystkich komplementarnych par zasad tworzących ludzki genom.Został on rozpoczęty przez grupę ponad 100 naukowców w 1988 roku.Praca ta jest nadzorowana przez organizację HUGO ( HUMAN GENOME PROJECT)

Wiedza na temat genomu ludzkiego moze zrewolucjonizowac medycyne gdyż umożliwia opracowanie zupełnie nowych terapii oraz znalezienie leków przeciw wielu chorobom na które obecnie nie ma lekarstw.Badanie genu może pozwolić naukowcom na prześledzenie drogii ewolucji żywych organizmów.

Zalety

Moja opinia

Moim zdaniem jest to wielka szansa dla ludzi chorych na obecnie nieuleczalne choroby ponieważ projekt ten uratuje tysiace jesli nie miliony istnien, ale gdy dane otrzymywane podczas badania genomu trafia w niewlasciwe rece moze to spowodowac niewyobrazalny chaos oraz formy dyskryminacji czy nawet przemocy wobec ludzi ze sklonnosciami do chorób.

Badanie genomu ludzkiego może odkryc skłonnosci, ludzi do chorób, lub dysfunkcji psychicznych co może powodować ich wykluczenie ze społeczeństwa,

Wady


Comments

    There are no comments for this Glog.