Zabytki sztuki romanskiej i gotyckiej na ziemiach Polski

In Glogpedia

by Amadeusz123
Last updated 5 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Architecture
Grade:
6

Toggle fullscreen Print glog
Zabytki sztuki romanskiej i gotyckiej na ziemiach Polski

Zabytki gotyckie

Zabytki sztuki romańskiej i gotyckiej na ziemiach Polski

Zabytki romańskie

XI-XIII wiek

Kolegiata św.Piotra i Pawła w Kruszwicy jest jednym z najlepiej zachowanych zabytku sztuki romańskiej w Polsce. Jej budowę zakończono w 1140 roku. Materiały użyte do jej budowy to granit oraz piaskowic. Kolegiata jest trójnawową, filarową bazyliką zbudowaną na planie krzyża łacińskiego. Pierwotnie była prawdopodobnie siedzibą biskupstwa, które około 1148 przeniesiono do Włocławka.

Wieża w Stołpiu jest ruiną średniowiecznej wieży. Baszta powstała najwcześniej u schyłku XII wieku. Funkcjonowała prawdopodobnie do schyłku XIII wieku. Przeznaczenie wieży jest przedmiotem kontrowersji naukowych. Na przełomie XIII i XIV wieku w wyniku pożaru baszta została zniszczona w wyniku czego zaczeła popadac w ruinę. W 1925 roku wieżę w Stołpiu odwiedził marszałek Józef Piłsudski.

Kielich królewski z Trzemeszna,srebrny, częściowo złocony kielich z około 1180 roku. Cechy stylistyczne wskazują na związki z malarstwem miniaturowym kręgu klasztornego Regensburg-Prüfening. Na stopie oraz czaszy znajduje się dwanaście trybowanych scen z Ksiąg Samuela i Ksiąg Królewskich. Na brzegu czaszy znajduje sie niellowany napis. Wskazuje on, że przedstawione wydarzenia mają być odczytywane jako zapowiedź zbawienia w Chrystusie.

Kościół św. Andrzeja w Krakowie zbudowano w latach 1079-1098. Był główną świątynią osady Kraków. Według Długosza broniła się tutaj ludność Krakowa przed Mongołami w 1241. W 1243 Konrad Mazowiecki podczas walk o tron krakowski otoczył kościół fosą i wałem. Ponowny najazd tatarski z 1260 spowodował prawdopodobnie częściowe zniszczenie świątyni.

Kosciół Mariacki jest jednym z największych i najważniejszych (zaraz po Katedrze Wawelskiej) z kosciołów w Krakowie. Należy do najbardziej znanych zabytków Krakowa i Polski. Koscioł Mariacki został zbudowany w XV wieku w stylu gotyckim. Od 1962 posiada tytuł bazyliki mniejszej. 18 kwietnia 2010 roku w Kościele Mariackim odbyła się uroczystość pogrzebowa tragicznie zmarłych Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii, których trumny następnie pochowano w jednej z krypt Katedry na Wawelu.

Stary ratusz we Wrocławiu jest jedenym z najlepiej zachowanych historycznych ratuszy w Polsce. Współcześnie Ratusz mieści oddział wrocławskiego Muzeum Miejskiego "Muzeum Sztuki Mieszczańskiej", stanowiąc niejako jego główny eksponat. W piwnicach Ratusza znajduje się Piwnica Świdnicka, jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Europie. W wieży ratusza znajduje się najstarszy w Polsce dzwon zegarowy z 1368. Przyziemie wieży mieściło przez pewien czas celę więzienną o nazwie Pod Zielonym Dębem.

Ołtarz Wita Stwosza w Krakowie ma wymiary 11 × 13 m a wysokość największych figur wynosi ok. 2,7 m. Jest to największa gotycka nastawa ołtarzowa w Europie. Figury, których w ołtarzu jest ponad 200, wyrzeźbione są z litych kloców lipowych. Cała konstrukcja wykonana jest w drewnie dębowym, natomiast tło w modrzewiu.. Na ołtarzu ukazane jest genealogiczne drzewo Chrystusa i Marii Panny. Szafę nastawy zdobią cztery skrzydła, dwa ruchome oraz dwa nieruchome.

Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu jest prawdopodobne miejscem narodzin Mikołaja Kopernika. Jest to zespół dwóch późnogotyckich kamienic z końca XV w. Kamienica ta stanowi przykład toruńskich, gotyckich kamienic kupieckich typu hanzeatyckiego. Dawniej ulica Kopernika nosiła nazwę św. Anny. Obecnie w obu kamienicach mieści się oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu. Jest ona miejscem często odwiedzanym przez turystów.

XIII wiek


Comments

    There are no comments for this Glog.