Zabytki Krakowa

In Glogpedia

by panib
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
Zabytki Krakowa

Zabytki Krakowa

Kościół św. Andrzeja wzniesiony w XI w. w stylu romańskim

Kosciół św. Piotra i Pawła-styl barokowy

DZIEDZINIEC zamku wawelskiego-styl renesansowy

SUKIENNICE- przebudowane po pozarze w stylu renesansowym

Gotycki ołtarz Wita Stwosza-bazylika mariacka

Bazylika mariacka-wewnątrz wyposażenie gotyckie,renesansowe,barokowe

Katedra wawelska-styl gotycki,kaplice w stylu reneansowym

Pełne przepychu barokowe wnętrze kościoła

http://www.cku2.waw.pl


Comments

    There are no comments for this Glog.