XVIII Mendea: Antzinako Erregimena

In Glogpedia

by naitana
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
XVIII Mendea: Antzinako Erregimena

XVIII. MENDEA:ANTZINAKO ERREGIMENA

1. ESTAMENTUZKO GIZARTEA: -immobilismo bertikala-pribilegioak izatea2.EKONOMIA-SISTEMAREN OINARRIA:-Nekazaritza3.MONARKIA ABSOLUTUA.-Boterea monarkaren eskuetan-administrazio-sistema zentralizatua

EZAUGARRIAK

ILUSTRAZIOAXVIII.mendean garaturiko mugimendu intelektuala.3 printzipio:- Gizartea arrazoimenaz aztertzeko beharra- Gizakien eskubide naturalak defendatu.- Tolerantzia bisikidetzaren oinarria.Ilustratuek gizarte eta lege berdintasunezko sistema aldarrikatzen zuten.

LURRAKNoblezia: maiorazkoakKleroak:esku mortuak.

nekazariak eta burgesak:ez botere ekonomikoa eta politikoa

noblezia eta kleroa: botere ekonimiko eta politikoa

3 POLITIKA SISTEMA

ABSOLUTISMOAXVIII.mendearen hasieran. Bosseut, politika teorialarioa. Monarka botere osoa zuen (legearen gainetik). Jean Colbert, merkantilismoa garatu. Boterea monarkarena zen eta ez zegoen sufragiorik

DESPOTISMOAXVIII.mendearen erdian. Karlos IIIa, politika teorialarioa. Absolutismoan ilusratuen ideaiak aplikatu. "Todo para el pueblo pero sin el pueblo". Fisiokraziaz baliatu ziren, Quesnay esan bezala, nekazaritzaren garapenerako (desamortizazioak) Boterea monarkarena zen eta ez zeogen sufragiorik

LIBERALISMOA:-INGALATERRAKO LIBERALISMOA:XVIII.mendeko amaieratik. Jonh Lockek defendatu: askatasuna, berdintasuna, jabetza gizarte banaketarako irizpidea. Boterea monarkiarena eta parlamentuarena zen. Sufragio zentsitarioa zuen. -LIBERALISMO IRAULTZAILEA:XVIII.mendean (1789). 3 ilustratu: Montesquier: legea espirituaz liburuan botere banaketa defendatu. Rosseau: Gizarte hitzarmena iburuan defendatu nazioarteko sburanotasuna.Voltaire: El espiritu de las leyes liburuan defendatu estatu laikoa. Boterea herritarrena zen eta sufragioa zentzitarioa eta unibertsala zen. * Liberalismoaren ekonomia garatzeko Adan Smith defendatu: - gremioak kendu- Estatua ekonomian parte ez hartzea.- Merkataritzaren legea: eskaintza eskariaren legea.

BORBOITARREN ERREFORMISMOA

1700an, Karlos Artzidukea eta Felipe Anjouko arteko ondorengotza gerra sortu zen Karlos II-aren erregetza lortzeko. Utrechteko ituna sinatzerakoan amaitu zen (1714an); bakoitza jabetzak eta eskubide batzuk banatu zituzten.Felipe V. Espainiako erregetza onartzea eta gero politika-egitura aldatu zuen; -Planta Berriko Dekretuaren bidez Aragoiko Koroak galdu izanaz baliatu zen eta desagerraraztu zuen. -Politika gaztelaniartzea bultzatu zuen. -Despatxu idazkariak sortu eta Espainia kapitaintzatan banatu eta erregeak zuzenean kapitain jeneralen eta independenteen agindupean utzi.Fernando VI.ak erreforma-programa hori eutsi zuen.

1.ANTZINAKOERREGIMENA ZER ZEN?XVIII.mendeko Europako monarkietan zegoen poltika, ekonimia eta gizarte harreman multzoa.

KARLOS IIICampomanes, Floridablanca eta Jovellanosek Espainiaren aurre egiteko hau proposatu zuten:-Fisiokrazia martxan jarri.-Hezkuntza erreformatu.-Sociedades Económicas de Amigos del Pais izeneko elkarteen sorrera sustatu.-Monarkren autoritatea Elizari galdendu zitzaion.-lana gizarte-bertute bihurtu.


Comments

    There are no comments for this Glog.