Xosé María Díaz Castro

In Glogpedia

by syllecafe
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Xosé María Díaz Castro

O día das Letras GalegasA celebración do día das Letras Galegas, cada 17 de Maio, foi instituída no ano 1963 pola Real Academia Galega para conmemorar a publicación do libro de Rosalía de Castro " Cantares Gallegos", un 17 de Maio de 1863 e homenaxear a algún escritor ou escritora en lingua galega.

RETRATOS

Xosé María Díaz Castro

ACTIVIDADES INFANTIL

ACTIVIDADES 1º CICLO

Gústame a natureza!

ACTIVIDADES 2º CICLO

Mira cara arriba, hai un vídeo no que che conto toda a miña vida!

ACTIVIDADES 3º CICLO

Your text here

A primeira escritora homenaxeada, no ano 1963, foi a mesma Rosalía de Castro seguíndolle en anos posteriores: Alfonso Castelao, Eduardo Pondal, Francisco Añón, Curros Enríquez, López Cuevillas...


Comments

    There are no comments for this Glog.