Next-Gen

xoan farias1

by You,
Last updated 7 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
xoan farias1

XOÁNFARIAS2 de abril2011

O TOLO DA RÍA O TOLO DA RIAO TOLO DA RIA EN PALABRASO TOLO DA RÍA EN PALBRAS

...tan melancólica...

...tan chuviñenta...

Nesta terra tan verde...

...tan para loucuras mansas.

Caderno 4

Caderno 3

Caderno 2

Caderno 1

O TOLODA RÍA


Comments

    There are no comments for this Glog.