Xarxes Socials

In Glogpedia

by elenadepazobiols
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Computer Science

Toggle fullscreen Print glog
Xarxes Socials

XARXES SOCIALS

Una xarxa social és una estructura virtual, un grup de persones relacionades entre si. Les xarxes socials més utilitzades són: Facebook, Instagram, Twitter, Skype, YouTube.

Es recomanable no compartir les teves dades amb persones que no coneixes. Has de tenir en compte que quan comentes. No fiquis continguts inadequats. Has de posar contrasenyes difícils.

Pensa si la foto es adequada. Assegura't que t'autoritzen abans de publicar una foto amb algú. Pensa que tot que tot queda gravat a internet.

Configura la teva privacitat i les persones que poden veure el teu compte. Albums de fotos → Els meus amicsCiutat d’origen → Amics d’amicsLloc web → Els meus amics


Comments

  • nomiritosa601096008f85e 6 months ago

    nomiritosa601096008f85e's avatar

    Hey, we all know Instagram is photos sharing app. Not only one can share photos or videos one can use it as a marketing tool. If you know how to use it as a marketing tool, it can be an amazing asset to your business. So follow those tools for Instagram https://bigbangram.com to find out more useful tools.