Next-Gen

Xarxa1EntreTants

by You,
Last updated 4 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Xarxa1EntreTants

A la xarxa 'Un Entre Tants' volem compartir experiències i reflexionar sobre l'ús de les TIC (noves tecnologies de la informació i la comunicació) com a suport de l'ensenyament en valencià. Pensem que el treball col·laboratiu entre professors facilita la innovació i la millora de la qualitat en la nostra docència. Tractem de fomentar i prestigiar la salut lingüística del valencià, anormalitzada socialment.

A la xarxa social de professorat en valencià 'Un Entre Tants' ens hem proposat de treballar al voltant de sis objectius:

1.-La reflexió al voltant de l´ús o el desús que es fa de les TIC a l'ensenyament: com usem les noves tecnologies i perquè.2.-Aquesta reflexió farà possible generar propostes que puguen tenir capacitat "reivindicativa" per a la introducció i les bones pràctiques de les TIC als centres educatius.

5.-Volem promoure un diàleg capaç de transcedir a la societat: l'educació, la cultura i l'ús adequat d'Internet són avui alguns dels motors bàsics del canvi social.6.-En últim terme busquem estratègies per fer visible i digne el valencià com a llengua moderna i de cultura, sobretot en la societat valenciana, per mitjà dels entorns digitals amb els quals ens comuniquem i ensenyem.

3.-Ens volem formar com a usuaris i usuàries competents en les eines digitals de la web educativa per tal d'integrar-les en les nostres programacions.4.-La formació permanent en allò digital ens permetrà elaborar materials de les diferents àrees curriculars tot usant eines digitalsles TIC per tal de facilitar al professorat la tasca d'ensenyament en valencià i a l'alumnat l'aprenentatge.

Un Entre Tants

http://1entretants.ning.com


Comments

    There are no comments for this Glog.