Next-Gen

ó wymienne

by You,
Last updated 5 years ago

Discipline:
World Languages
Subject:
Other
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
ó wymienne

stół - stoływiózł - wiozętrójka - troje

ówymienne

Kiedy piszemy ó?

skrót - skracaćmówić - mawiaćpowtórzyć - powtarzać

Ó piszemy, gdy wymienia się na: o, e, a

przyjaciółka - przyjacielniósł - niesiesiódmy - siedem

Gry online

ogród - ogrody


Comments

    There are no comments for this Glog.