William Golding

In Glogpedia

by Asperotherese
Last updated 5 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
William Golding

William GoldingPoet och författare

Framgångar:William Goldings mest kända verk var boken "Flugornas Herre"

Blev totalt 25 böcker

Två år efter William Golding hade börjat läsa naturkunskap så bytte han till engelsk litteratur och två år efter detta släpptes han första bok, "Poems" som var en samling dikter. William Golding var med i flottan under andra världskriget och det var där han träffade sin bästa vän, Andrey Arronet.

Hans far var en man med fötterna på jorden och var en naturkunskapslärare på Williams grundskola. Han trodde starkt på vetenskapen och hade radikala politiska åsikter.

William Golding började skriva redan som sjuåring men efter påtryckningar av hans far så tvingades han börja studera naturvetenskap vid Oxfords universitet.

Intressant fakta:Han fick nobelpriset i litteratur år 1983 och även bookerpriset 1980.

Född den 19 september 1911 i Storbritannien och dog 1993, han blev 81 år gammal. William Golding var en brittisk romanförfattare och poet.


Comments

    There are no comments for this Glog.