Willem van Oranje

In Glogpedia

by mariaelize
Last updated 8 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies

Toggle fullscreen Print glog
Willem van Oranje

Stichter van Huis van Oranje

Door Evie

Willem van Oranje

Willem van OranjeBijnaam Willem de Zwyger

Ik ben Anna van Buren geboren: 1533getrouwd: 1551overleden: 1558

Ik ben Anna vanSaksengeboren: 1544getrouwt:1561overleden:1577

Ik ben Charlotte de Bourbongeboren;getrouwd: 1575overleden: 1582

Ik ben Louise de Coligrygeboren:1555getrouwd:1583overleden:1620

Willem van Oranje werd in 1533 geboren op de Dillenburg, het kasteel van de familie Nassau, in het Duitse rijk. Zijn vader en moeder waren graaf Willem van Nassau en gravin Juliana van Stolberg. Willem kreeg later nog een paar broers.

Hij is in Delft dood geschoten door Balthasar Gerards.

In 1568 begon de 80-oorlog.Prins Willem van Oranje was de leider van de Nederlandse gewesten. Van zijn eigen geld betaalde hij een Duits leger. Hij verkocht zijn landgoederen en bezittingen. Met dat geld huurde hij soldaten in om tegen het Spaanse leger te vechten. Het leger was niet zo groot als dat van zijn tegenstander Alva. Maar de prins Willem van Oranje had wel een slim plan. Hij wilde vanuit Duitsland, Engeland en Frankrijk de Nederlanden binnenvallen en zo de Spanjaarden verdrijven. In die landen had de prins namelijk vrienden. De meeste waren protestante vluchtelingen. Ze konden wel raden waarom het Spaanse leger naar Nederland onderweg was. Over Alva hadden de protestanten vreselijke verhalen te vertellen. De prins bedacht als we aanvallen helpt de bevolking natuurlijk mee. In deze oorlog werden er meerdere mensen dood geschoten zoals Maurits en Johan.

Dillenburg, Duitsland, 24 april 1533 - Delft, 10 juli 1584

De eerste 11 jaar van zijn leven werd Willem van Nassau luthers opgevoed. Toen, in het jaar 1544, overleed zijn neef René van Chalon. Deze was de baas over het prinsdom Orange in Frankrijk. Omdat zijn neef geen kinderen had erfde Willem van Nassau alle titels en gebieden, waaronder dus het prinsdom Orange. Hierdoor mocht Willem van Nassau zich in het vervolg prins van Oranje noemen. In die tijd was keizer Karel V (de 5e) de baas over veel gebieden, waaronder in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Onder hem stonden de graven en de prinsen die elk over een kleiner gebied regeerden. Karel V vond het goed dat Willem van Nassau het prinsdom Orange erfde, maar dan moest hij voor de rest van zijn jeugd wel aan het hof in Brussel wonen. Dit zou betekenen dat hij niet meer luthers mocht zijn, maar katholiek. De ouders van Willem van Nassau vonden dit goed, omdat het ook goed was voor de toekomst van hun zoon.


Comments

    There are no comments for this Glog.