Wilhelm Ostwald

In Glogpedia

by 56a77d7bf197056a77d7c06f5a
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Inventors and Inventions
Grade:
4,5,6,7,8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Wilhelm Ostwald

Wilhelm Ostwald

- Niet alleen in de chemie leverde hij een belangrijke bijdrage ook in de kleurenleer. Ostwald was een gepassioneerd amateurschilder en ontwierp een eigen kleurenleer 'in Die Farbenfibel', gepubliceerd in 1916, die in Duitsland veel invloed zou hebben. Zijn werk in de kleurentheorie werd beïnvloed door die van Albert Munsell, en op zijn beurt beïnvloedde hij Paul Klee.- Hij won de Nobelprijs van chemie in het jaar 1909 voor zijn werk in katalyseonderzoek, chemische evenwichten en reactiesnelheden.- Wilhelm Exner Medal in 1923- Ostwald was een atheïst.- Hij was medeoprichter van groepen waarbij wetenschap en godstdienst verstrengeld waren.

Friedrich Wilhelm Ostwald werd geboren op 2 september 1853 in Riga (Letland) als zoon van Gottfried Wilhelm Ostwald (1824-1903) en diens echtgenote Elisabeth Leuckel. Samen met zijn 2 broers en ouders zijn ze uit Duitsland geïmmigreerd. Hij studeerde in de chemie aan de universiteit van Dorpat. Enkele jaren later, in 1882 werd hij hoogleraar aan het Polytechnicum van Riga. In 1887 werd hij benoemd in Leipzig. Onder zijn later beroemd geworden leerlingen bevonden zich bijvoorbeeld Svante Arrhenius, Jacobus van 't Hoff, Walther Nernst, Samen met Jacobus van 't Hoff en Svante Arrhenius was Ostwald een van de grondleggers van de fysische scheikunde.Met de Nederlander Van 't Hoff was hij medeoprichter van het ‘Zeitschrift für Physikalische Chemie’. Ostwald stond ook lange tijd bekend als een groot tegenstander van de kinetische gastheorie en de daarop gebaseerde statistische thermodynamica zoals die door de Oostenrijker Ludwig Boltzmann en de Amerikaan Josiah Willard Gibbs in die tijd werden ontwikkeld. Hij geloofde dat moleculen hooguit als bruikbare hypothesen opgevat konden worden.Pas in 1909, toen Jean Perrin uit de Brownse beweging de constante van Avogadro kon berekenen, was hij geen tegenstander meer.Hij overleed op 4 april 1932 op 78-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Leipzig. Hij was gehuwd met Helene van Reyher (1854-1956), samen kregen ze twee dochters, Grete en Elisabeth, en drie zonen, Wolfgang (bekende scheikundige), Walter en Karl Otto.

Het Ostwaldproces is een industrieel toegepast proces voor de bereiding van salpeterzuur uit ammoniak met behulp van een platina-katalysator. Het proces werd omstreeks 1906 ontwikkeld door Wilhelm Ostwald:- De eerste stap betreft de oxidatie van ammoniak met behulp van een platina-katalysator:4NH3 + 5O2 --> 4NO + 6H2O - Stikstofmonoxide wordt in de tweede stap afgekoeld en verder geoxideerd tot stikstofdioxide:2NO + O2 --> 2NO2- Het ontstane stikstofdioxide wordt uiteindelijk gehydrolyseerd:3NO2 + H2O --> 2HNO3 + NOHet stikstofmonoxide dat in de laatste stap vrijgesteld wordt, wordt opnieuw in de tweede stap ingebracht.In 1894 definieerde hij katalyse als:"de versnelling van een chemische reactie, die langzaam verloopt, door de aanwezigheid van een vreemde substantie".

Key Inventions

1853-1932

Biography

Important contributions in...

Wilhelm Ostwald ontwikkelde het Ostwaldproces dat tot op heden gebruikt wordt op industriële schaal om uit ammoniak door oxidatie salpeterzuur te produceren. Dit salpeterzuur werd een belangrijke grondstof voor de kunstmeststoffen en buskruit. Eigenlijk was het een herontdekking van een basisprincipe dat 64 jaar eerder al was uitgevonden door de Franse scheikundige Frédéric Kuhlmann. Echter door een gebrek aan een goede, goedkope bron van ammoniak was er weinig interesse in Kuhlmanns proces. Bij het ostwaldsproces veranderde dat.

3 Interesting facts:


Comments

    There are no comments for this Glog.