Wielorakie Inteligencje

In Glogpedia

by erasmusmonzory
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Psychology

Toggle fullscreen Print glog
Wielorakie Inteligencje

inteligencja logiczno-matematycznauczniowie z tą inteligencją:- rozumieją świat poprzez liczby- badają i zbierają informac je- lubią gry, łamigłówki i zabawy logiczne- lubią porządek i precyzyjne instrukcje- dąża do osiągnięcia celu, sa cierpliweinteligencja wizualno-przestrzennauczniowie z tą inteligencją:- rozumieją świat poprzez „myślenie obrazami”- mają bogatą wyobraźnię- są twórcze i pomysłowe- lubią odczytywać mapy, diagramy, tabele- lubią rysować, malować, konstruować

inteligencja językowauczniowie z tą inteligencją:- najlepiej uczą się słuchając,czytając i dyskutując- lubią tworzyć opowiadania- mają bogaty zasób słownictwa- szybko uczą się języków obcychinteligencja ruchowauczniowie z tą inteligencją:-rozumieją świat poprzez ruch- mają dobrą koordynację ruchową- lubią wycieczki i zajęcia w terenie- najlepiej uczą się jednocześnie ruszając się, odgrywając scenki, korzystając z pomocy naukowych

inteligencja muzycznauczniowie z tą inteligencją:- rozumieją świat poprzez rytm i melodię- potrafią aktywnie słuchać- łączą muzykę z emocjami- lubią uczyć się i wykownywać czynności przy muzyceinteligencja przyrodniczauczniowie z tą inteligencją:- rozumieją świat poprzez otoczenie, środowisko- lubią przebywać na świeżym powietrzu- rozumieją świat roślin i zwierząt- dostrzegają wzorce funkcjonujące w naturze

WIELORAKIEINTELIGENCJE

inteligencja interpersonalnauczniowie z tą inteligencją:- lubią i potrafią pracować w grupie- są komunikatywne- mają zdolności przywódcze- są asertywneinteligencja intrapersonalnauczniowie z tą inteligencją:- rozumieją świat ze swojego punktu widzenia- lubią pracować samodzielnie- znają własne mocne strony- budują wewnętrzną motywację- poszukują odpowiedzi na trudne pytania

Według teorii Howarda Gardnera każdy z nas posiada różne rodzaje inteligencji. Sposób prezentowania materiału oraz uczenia się powinien być uzależniony od rodzaju inteligencji ucznia, tak aby przyswajanie wiedzy było jak najbardziej efektywne. Każdą inteligencję można też rozwijać.

Warto dowiedzieć się, jakie inteligencje posiadaja nasze dzieci, uczniowie. Można to zrobić poprzez obserwację dziecka w różnych sytuacjach życiowych. Pomocny również będzie test, który dostępny jest na stronie: http://naszaszkola.edu.pl/wp-content/uploads/2014/03/TEST-INTELIGENCJI-WIELORAKIEJ.pdf

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną. PUBLIKACJA BEZPŁATNA


Comments

    There are no comments for this Glog.