Who is she?

by sunrise651
Last updated 5 years ago

Discipline:
World Languages
Subject:
Other
Grade:
2

Toggle fullscreen Print glog
Who is she?

Rose

Росица Атанасова - Минева

семейство2

училище26

децатабъдещето

добро образобание

Нашата учителка по английски език се казва ...

Тя учи децата в Пето основно училище от ... години.

Тя има ... сина.

Тя обича ...

Тя иска да даде... , защото знае, че децата са бъдещето на България.

г-жа Атанасова

http://love2learnen.weebly.com/

За да се научиш да знаеш и можеш, първо трябва да се научиш да пишеш.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.