Oblezenie Westerplatte

In Glogpedia

by MaaRROo
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World War II

Toggle fullscreen Print glog
Oblezenie Westerplatte

Westerplatte – obrona Wojskowej Składnicy Tranzytowej przez garnizon Wojska Polskiego na półwyspie Westerplatte w czasie kampanii wrześniowej w dniach 1–7 września 1939 roku. Była to pierwsza bitwa II wojny światowej.

Wolne Miasto Gdańsk

Była noc. Niemiecki krążownik wojenny ,,Schleswig-Holstein” wypłynął zza zakrętu kanału portowego w Gdańsku. Nie przerywając ciszy, zatrzymał się naprzeciwko polskiej placówki wojskowej na Westerplatte. Większość polskich żołnierzy spała. Od kilku dni spodziewali się najgorszego. Dowódca Westerplatte, major Henryk Sucharski, rozkazał wzmocnić nocne stanowiska bojowe. ,,Schleswig-Holstein” przypłynął do Wolnego Miasta kilka dni wcześniej.- To okręt szkolny, a nie wojenny- przekonywali Niemcy. Tymczasem w jego ładownicach ukryto ponad 200 niemieckich żołnierzy. Otrzymali oni rozkaz zdobycia Westerplatte…

Rozkaz obrony

Macie bronić placówki 12 godzin! ... Tymczasem bronili jej 7 dni.

Polscy żołnierze zkapitulowali 7 dnia walk z powodu wielu rannych i braku sensu obrony przed wielona odziałami żołnierzy niemieckich.

Oblężenie Westerplatte

1 IX 1939

Pomnik obrońców wybrzeża Westerplatte

1 IX- 7 IX 1939


Comments

    There are no comments for this Glog.