Vulkanisk aktivitet på Island

In Glogpedia

by fredrikaugust
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Earth Sciences

Toggle fullscreen Print glog
Vulkanisk aktivitet på Island

Vulkansk aktivitet på Island

Eyafjallajökull (siste utbrudd i 2010)

Surtsey (kom til overflaten i 1963)

Katla (siste store utbrudd i 1918)

Island er en øy som har oppstått fra den midtatlantiske ryggen. Her er det mye vulkanisk aktivitet i form av vulkaner, geysirer, varmekilder og jordskjelv.

En geysir er en varm kilde som periodisk kommer i utbrudd og sender en søyle av vann og damp opp i luften. Ordet betyr «gøyse», «strømme» eller «sprute» på islandsk.

Tre vulkaner på Island er for eksempel Katla, Eyafjallajökull og Surtsey.

Geysir

Blue Lagoon

Þingvellir (den eurasiske- og amerikanske platene møtes)

Blue Lagoon er en stor innsjø som er oppvarmet av jordas varme.


Comments

    There are no comments for this Glog.