Vulkaner & Jordskjelv

by stiwa
Last updated 1 month ago

Discipline:
Science
Subject:
Geostudies

Toggle fullscreen Print glog
Vulkaner & Jordskjelv

Vulkaner og JordskjelvS. 32 - 42

Bruk boken, internett og denne siden for å svare på spørsmålene som er lagt ut på ITSL. Bruk egene ord, ikke skriv av boken! Arbeidet skal leveres inn på ITSL og vil bli vurdert :)

Vulkanisme betyr at smeltet stein fra dypet trenger opp til overflaten.Det finnes ingen aktive vulkaner i Skandinavia, men det finnes en aktiv norsk vulkan. Hvor er den? Vi har tre hovedttyper av vulkaner. 1. Kjeglevulkan2. Sammensatt vulkan3. Skjoldvulkan

Jordskjelv har i likhet med vulkanutbrudd nær sammenheng med plategrensene. Jordskjelv forekommer også andre steder, men de fleste oppstår i nærheten av plategrensene. Hyposenter: det punktet der et jordskjelv starter nede i jorda. Episenter: det punktet på jordoverflaten som ligger rett over hyposenteret. Tsunami: et japansk ord som betyr "bølger i havn". Skyldes som regel jordskjelv på havbunnen.

California 1906

California 1994

Pompeii

Japan 2011

Kompetansemål: Elevene skal kunne forklare hvordan indre krefter former landskapet (...)Elevene skal kunne drøfte årsakene til naturkatastrofer i verden og hvilke virkninger de har på samfunn som rammes.

Tsunami 2004

Dantes Peak


Comments

    There are no comments for this Glog.