Vozová hradba Husitů

In Glogpedia

by karausovalup
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Vozová hradba Husitů

Vozová hradba husitů

Husitský tábor

Vozová hradba

Bitva u Sudoměře r. 1420 (z filmu O. Vávry - Jan Žižka)

Bitva na Vítkově r. 1420 (z filmu O. Vávry - Jan Žižka)

Bitva u Domažlic 1431(husitský vůdce Prokop Holý)

kdož sú boží bojovníci..


Comments

    There are no comments for this Glog.