viirused

by richardt1
Last updated 10 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry

Toggle fullscreen Print glog
viirused

Internetis levivad arvutiviirused

Arvuti käivitub kummaliselt

Failid ja andmed on rikutud

Ära külasta kahtlasi netilehti

Tee arvutile regulaarselt puhastust

Kuulsamad ja suuremad arvutiviirused

Trooja hobune

Interneti uss


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.