Víctor Català

In Glogpedia

by AnnaBas
Last updated 7 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writers Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Víctor Català

VÍCTOR CATALÀ

Era la gran de quatre d'un matrimoni format per Lluís Albert i Dolors Paradís.Va viure de les rendes familiars al seu poble natal.Després de la mort del seu pare i de l'àvia materna tingué cura de la mare i de l'administració del patrimoni familiar

És el nom que utilitza com a escriptora Caterina Albert i Paradís.

Va establir relacions amb grans escriptors de l'època com Joan Maragall i Narcís Oller amb els quals mantingué una gran amistat i per qui manifestà una gran admiració

Va néixer a l'Escala l'11 de setembre de 1869.

Va morir a l'Escala el 27 de gener de 1966.

Era principalment novel·lista i narradora.

També va escriure poesia i monòlegs teatrals.

Va viatjar a Europa i va viure temporades a Barcelona.Va ser educada per la família. Només va anar a l'escola primària del seu poble, i un any a un pensionat de Girona.La seva ideologia es fonamenta en les activitats polítiques del seu pare que són la base de la seva identificació amb la llengua catalana.

Va establir relacions amb grans escriptors de l'època com Joan Maragall i Narcís Oller amb els quals mantingué una gran amistat i per qui manifestà una gran admiració.Va presidir els Jocs Florals de Barcelona de 1917 on vapronuncià el discurs "De civisme i civilitat" i va ser nomenada membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona l'any 1923 on va llegir el discurs Sensacions d'Empúries.

La seva obra s'agrupa en tres etapes:

ETAPA MODERNISME (1897)La més important per la quantitat d'obres com la varietat de gèneresva publicar dos volums de poesia, tres reculls de contes, un volum de teatre i una novel·la.Són històries tràgiques del món rural que enfoca des d'un punt de vista pessimista i fatalista i amb una especial sensibilitat per l'estètica del negre.

SEGONA ETAPA (a partir de 1907)Va publicar diverses narracions curtes.Tasca com a folklorista i com a arqueòloga (va anar recollint i classificant diverses romanalles dels grecs i romans a Empúries). Amb la guerra civil, trobem el seu segon silenci literari.

POSTGUERRA (1944)Els seu primer recull de narracions en castellà.Tambe va publicar un recull de proses literàries sobre temes domèstics.Després de la seva mort, Selecta,que ja havia publicat diverses obres seves, anirà reeditant la seva obra.

Anna Bas


Tags

es

Comments

    There are no comments for this Glog.