Vehicles electrics

In Glogpedia

by joanguardiaferrer569df0aecbaeb
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Technology

Toggle fullscreen Print glog
Vehicles electrics

Vehicles elèctrics, la nova tecnologia del futur

Els motors elèctrics són mecànicament molt més simples que els motors de combustió.Els vehicles elèctrics ofereixen operació suau i silenciosa i en conseqüència menys soroll i vibració que els motors de combustió.Gairebé no alliberen contaminants de l'aire al lloc on operen.L'electricitat és una forma d'energia que es manté al contenidor on s'ha produït i pot ser obtinguda de diverses fonts.

Avantatges

Introducció

Els vehicles elèctrics van aparèixer a mitjans del segle XIX, quan l'electricitat era dels mètodes preferits per propulsar automòbils, oferint un nivell de confort i facilitat d'operació que no podia ser assolida pels cotxes de gasolina del moment.Al començament del segle XXI, l'augment en la preocupació per l'impacte ambiental de la infraestructura de transport basada en el petroli, juntament amb el preu d'aquest, ha portat a una revifada de l'interès en la infraestructura de transport elèctric. Així, vehicles que poden ser impulsats per fonts d'energia renovables, com ara vehicles elèctrics híbrids o vehicles elèctrics purs, són cada cop més populars.

Desavantatges

Els vehicles elèctrics tenen temps de recàrrega més llargs que el procés relativament ràpid de reomplir un dipòsit.Els cotxes elèctrics i híbrids són vistos com a ecològics. Tot i que tenen emissions de carbó reduïdes, l'energia que consumeixen és sovint produïda per mitjans que alguns consideren que són nocius per al medi ambient, com ara carbó, energia nuclear, i energia hidroelèctrica


Comments

  • ip328654160566c300d184 11 months ago

    ip328654160566c300d184's avatar

    How long can you not find a store to buy quality parts for your car? Then do as I do and read the reviews on the Revain review platform https://revain.org/categories/vehicles-and-parts-shops
    Behind these reviews, I not only learned about the shops of sellers working in this field, but also was able to buy quality parts. This platform saved me a lot of time looking for a store.