Vand eller salt?

In Glogpedia

by gruppesyv
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Experiments

Toggle fullscreen Print glog
Vand eller salt?

Vand eller salt?

Gruppe 7 Rone, Teresa og Yllka

1 ml saltopløsning pustes ud i et plasticprøveglas.

Tilsæt 2 ml demineraliseret vand og en dråbe kaliumchromat.

Til højre ses standardkurven, hvor man kan aflæse saltprocenten.

Resultat

Vi lavede tre saltprøver, hvor vi tog saltvand fra forskellige steder på øen. Opgaven var at finde saltprocenten i hver saltvandsprøve.

Materialeliste: - Tre plastikbæger- 1 ml injektionssprøjte - 20 ml injektionssprøjte - Engangspipette - Demi-vand -Sølvnitrat-Kaliumchromat

Ud fra vores forsøg kan vi konkludere, at der ikke er stor forskel på saltindholdet i vandet rundt omkring på øen.

Kortet over Torø viser, hvor vi forholdsvis har taget prøve 1, 2 og 3, og hvor mange procent salt der var i de forskellige prøver

20 ml injektionsprøjte fyldes med AgNo3-opløsningen, og dryppes langsomt ned i plasticprøveglasset.

Når vandet bliver rødligt er forsøget slut, og der aflæses på injektionssprøjten hvor mange ml der er brugt.

Derefter aflæser man på skemaet ovenfor, hvor mange procent salt der er tale om.

Fremgangsmåde

Introduktion


Comments

    There are no comments for this Glog.