Valentín Lamas Carvajal (Oconto)

In Glogpedia

by nathaliapaz
Last updated 7 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies

Toggle fullscreen Print glog
Valentín Lamas Carvajal (Oconto)

Valentín Lamas Carvajal (Ourense, 1 de novembro de 1849 - Ourense, 4 de setembro de 1906). Poeta e xornalista español en lingua galega, un dos precursores do Rexurdimento. Xunto a Manuel Murguía foi un dos fundadores da Real Academia Galega. Foi tamén un dos iniciadores do xornalismo en galego.Era fillo do ourensán José Francisco Lamas e da lucense María Manuela Carvajales. Quedou orfo de pai con dous anos, tendo a súa nai apenas dezasete anos. Foi un tío seu, o irmán da súa nai, Pedro Carbajales, un pintor de certo renome naquela época quen aliviou esta situación. Foi a Carbajales a quen Lamas lle dedicou o seu primeiro libro, «A monxa de San Payo» (1871).Estudou bacharelato na súa cidade natal e en 1870 trasladouse a Santiago de Compostela para estudar medicamento, estudos que non chegou a terminar debido a unha enfermidade ocular que co tempo deixaríao cego. A súa etapa universitaria compostelá foi decisiva nas súas obras e na súa visión de Galicia, xa que aquí entrou en contacto coa intelectualidade galega. Sábese, por unha carta súa publicada no Heraldo Galego, que en 1871 dirixiu nesta cidade a revista A Aurora de Galicia e que aquí tamén publicou as súas primeiras obras, que presentan influencias románticas.A partir de 1874 a súa vida quedou vinculada definitivamente a Ourense ao casar, o 4 de xaneiro de 1874, cunha antiga compañeira de estudos, Amalia Rosina Sánchez, natural da Garda, coa que tivo unha numerosa descendencia.

O Conto

Contos,lenda tradicións- 1891Contos da terriña -1895

No século XX, cando aínda non se deran as condicións necesarias para a aparición da novela, será o conto o que ocupe o lugar deste xénero narrativo. Terá a honra de figurar como o seu iniciador Valentín Lamas Carvajal (1849-1906) quen, no ano 1887, publica os seus cadros de costumes: Gallegada. Tradiciós, costumes e contos da terriña, cos que se demostra que, a pesar dos esforzos, a narrativa galega non consegue desfacerse dos complexos “ruralizantes” que lle impedían chegar a converterse en bandeira dunha literatura normalizada.

Revolución do Conto

O cambio definitivo virá da man de Francisco Álvarez de Nóvoa, Pé das Burgas (1899), que catro anos despois da publicación do último libro de Pérez Placer revolucionará conscientementemodo de narrar, afastando o conto dos seus complexos de inferioridade e dotándoo de todos os elementos cos que xa contaba o conto moderno: dimensión psicolóxica dos personaxes, ambientación urbana, etc

Autores importantes

Autores importantes de contoRafael Dieste (1899-1981)Anxel Fole (1903-1986)Àlvaro Cunqueiro (1911-1981)Eduardo blanco amor (conto 1927)Xosé Neira Vilas (1928)Xosé Luis Mendez Ferrín (1958)Carlos Casares (1941-2002)

Historia da litetatura Galega

Biografia

Heraclio Pérez Placer

Manuel Rivas

(1957) Dende que no ano 1990 publicara Unmillón de vacas, deu aínda ao prelo catro libros de relatos máis: o arquicoñecido ¿Que me queres amor? (1995), levado ao cinema baixo o título de “A lingua das Bolboretas” (título dun dos relatos), Ela,maldita alma (1999), As chamadas perdidas (2002) e A man dos Paíños (2003)


Comments

    There are no comments for this Glog.