Uziti paky

In Glogpedia

by marekvo
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Uziti paky

K čemu se používá tato páka?

Užití páky

Zápis do sešitu

U těchto obrázků určete:osu otáčení páky, rameno síly a síly působící na páku.

Páka se využívá nejčastěji pro zmenšení síly, protože velikost potřebné síly je nepřímo úměrná délce ramene. Čím delší rameno, tím potřebujete menší působící sílu.

Vysvětli na těchto kleštích princip páky.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.