Upptäcktsresor - instruktioner

In Glogpedia

by annasjostrand
Last updated 9 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Lesson Planning

Toggle fullscreen Print glog
Upptäcktsresor - instruktioner

Upptäcktsresande

Skriv en text om den berömde upptäckaren. Beskriv personen och hans resa/resor så utförligt du kan.Resonera också kring hans drivkrafter och vilka konsekvenser hans resor fick för dåtidens människor och länder samt för oss idag.

Glöm inte att göra en källförteckning, ange SAMTLIGA källor du har använt.Skriv också en kort källkritisk text där du resonerar kring trovärdigheten i dina källor.

Lägg in bilder, ljudklipp eller filmklipp i din Glogster. Använd multimediabyrån eller länkskafferiet så kan du vara säker på att det är fritt att använda och dela. Om du vill använda andra bilder, ljud eller filmer, var noga med att kontrollera om de har copyright eller är tillåtna att använda.

Be en kompis läsa och ge konstruktiv kritik. Är samtliga frågor besvarade i texten? Är källorna tydligt redovisade? Är texten språkligt korrekt?Bearbeta din glogster efter kompisens kritik.

Planera din Glogster. Använd de verktyg som finns här. Tänk på att innehållet är viktigare än lay-outen.

Spara och publicera

Läs i läroboken, faktaböcker och på ne.se om en upptäcktsresande. (Du får använda andra källor också, tex wikipedia, men då måste du tänka på att kontrollera källornas trovärdighet.)Försök hitta svar på följande frågor: Vem var den här personen? Vart reste han? Varför reste han, vad var hans drivkraft/motivation? Vad hände under hans resor? Vilka konsekvenser fick hans resa/resor?


Comments