Untitled glog

by anil123
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

Fagositoz

Fagositoz sözlük manasıyla Hücre yemesi demektir. (Eski Yunanca Phago- yemek (fiil), sito hücre demektir.) Hayvansal hücrelerin, katı besin maddelerini, vezikül oluşturacak biçimde, sitoplazmalarına almaları. Fagositoz hayvansal hücrelerin kendilerine gerekli maddeleri almalarında en önemli yollardan birisidir.

Örneğin, alkol kullanan birisi alkolü almadan önce biraz zeytin yağı içerse daha geç sarhoş olur çünkü zeytinyağı büyük moleküllü olduğu için ve zeytinyağını önce aldığımız için hücreye ilk ulaşan zeytinyağıdır bunun sonucunda da onun hücreden geçmesi zor olduğundan alkolde geçemez ve kişi daha geç sarhoş olur. Makrofajlar'ın vücuttaki infeksiyöz etkenleri veya yabancı maddeleri içine alması da fagositoz yoluyla olur.

Büyük parçacıkların (besinlerin veya yok edilecek olan yabancı maddelerin), yalancı ayaklar(pseudopod) yardımıyla hücre içerisine alınması.

Fagositozda ATP (enerji) harcanır ve enzimler kullanılır. Fagositoz yalancı ayak oluşturularak yapılır. Fagositoz yapabilen canlılara amip, akyuvar örnek verilebilir. Fagositozun oluşumu; Örneğin bir amip besinin olduğu yere yaklaşır ve yalancı ayak oluşturularak besinin etrafı sarılır. Besin, koful oluşturularak hücre içine alınır. Daha sonra oluşan kofulla hücre içinde bulunan lizozom organeli birleşir ve sindirim kofulu oluşur. Sindirilen besinlerin gerekli olanları hücre içine alınır. Atılacak olanlar büyük yapıda ise ekzositozla, hücre zarından geçebilenler ise difüzyonla dışarı atılır.

Enter text

Bir maddenin hücre içine alınması işlemidir. Sırasıyla; hücreye tutunma, hücre içine alınma, fagozom(fagositik koful) oluşumu ve sindirim kademelerinden oluşur.

Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır.

Yapanlar : Anıl, Kazım, Kerem, Uğurhan, Utku

bitki hücrelerinde hücre zarının dışında hücre duvarı vardır hücre duvarı üzeründe hücre zarındaki porlara göre çok büyük geçitler vardır bitki hücresi hücre duvarı olması sebebiyle fagositoz yapamaz çünkü dışarı doğru yalancı ayak oluşturmasına hücre duvarı izin vermez fakat pinositozda içe doğru çökmeyle bir cep oluşturulur böylece sıvı haldeki büyük molekül içeri alınır burda bitki hücresinin fagositoz yapamaması molekülün büyüklüğüne bağlı değildir hücre duvarının izin vermemesinden kaynaklanır

Bitki hücreleri neden fagositoz yapamaz ?


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.