Next-Gen

Untitled glog

by selinsayar15
Last updated 3 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

PERIYODIK CETVEL ÖZELLIKLERI

BIR PERIYOTTA SOLDAN SAĞA DOĞRU GİDİLDİKÇE

1) proton,Nötron sayıları ve Kütle numarası artar. 2) Atom numarası artar. 3) Değerlikte elektron sayısı artar. 4) Elektron alma isteği ( ametelik özellik ) artar. 5) Yörünge sayısı değişmez. 6) Atom Çapı ve hacmi azalır.

BIR GRUPTA YUKARIDAN AŞAĞIYA GIDILDIKÇE

1) Proton, Nötron sayıları ve Kütle numarası artar. 2) Aton numarası artar.3) Değerlikte atom sayısı değişmez.4) Elektron verme isteği artar.5) Yörünge sayısı artar.6) Atom hacmi ve Çapı artar


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.