Untitled glog

by egesuu
Last updated 6 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

Pürüzlü Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik retikulum hücrede hücre zarı ile çekirdek arasında madde taşıyan ince kanalcıklardır. 1945 yılında Porter, elektron mikroskobu ile yaptığı çalışmalarda, hücre sitoplazmasının dantel şeklinde bir ağ manzarası görünümünde olduğunu saptamıştır. Bu ağ yapı hücrenin ektoplazmasında görülmediği için Porter ve arkadaşları buna endoplazmik retikulum (plazma içi ağı) adını vermişlerdir.

Pürüssüz Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik retikulum hücre içinde ağ gibi yayılmış olan ince bir borucuklar sistemidir. Başlıca iki görevi vardır: hem hücre içi ulaşımını sağlar hem de bazı bölgelerinde çeşitli maddeler üretir.Tanecikli ve taneciksiz olmak üzere iki çeşittir. Endoplazmik retikulumdaki tanecikler ribozom denilen ve protein üretmekle görevli yapılardır. Üretilen proteinler daha sonra hücre içi ulaşım sistemi yani endoplazmik retikulum yoluyla golgi cismine taşınır.Taneciksiz endoplazmik retikulum ise karbonhidrat metabolizmasıyla ilgili görevler üstlenmiş olup ribozom denilen tanecikleri taşımaz.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.