Untitled glog

by anil123
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

Ses Bilgisi

Ses: Konuşurken ağzımızdan bir çırpıda çıkan ,hece ve sözcük oluşturmaya yarayan,dil bilgisinin en küçük birimine "ses"denir

Harf:Bir sesin yazıdaki biçimine denir

Alfabe:Harflerin belli sıraya dizilmiş haline denir

Ünlü Daralması

Düz geniş ünlülerle (a,e) biten bazı fiil kök veya gövdeleri şimdiki zaman ekini (-yor) aldıklarında sonda bu düz-geniş ünlüler daralır (ı,i,u,ü) olur


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.