Untitled glog

by sofia102012
Last updated 7 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

De fyra ädla sanningarna:Det första ädla sanningen står för allt lidande som födelse, åldrande, sjukdomar, bekymmer, olycka, smärta, oro, förtvivlan och död.Den andra ädla sanningen beskriver lidandet som en livstörst. Vår lust och längtan efter goda saker är det som driver oss.Den tredje ädla sanningen talar om hur lidandet kan upphöra gemen att bekämpa begäran och livstörsten.Den fjärde ädla sanningen berättar vägen till lidandets upphörande. Budda berättar då om den åttafaldiga vägen vilket är en frigörelse från återfödelse och innehåller åtta plikter man måste följa för att uppnå frigörelse.

Ordet Buddha betyder Den upplyste. Upplysning inom Buddhismen inebär:Att leva livet lagomAtt lyx och överflöd inte gör människan lyckligareDet är meningen att man ska leva en gyllene medelväg


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.