Untitled glog

by EgeYarenci
Last updated 4 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

Kürşad, Göktürk hanedanın 10.büyük hakanı olan Çuluk Kağan’ın küçük oğludur. Devletin yıkılmasıyla birlikte o da Çin himayesine girmiştir. Çin hükümdarı, ele geçirilen Türkleri asimile etmek amacıyla birçok faaliyette bulunmuştur. Bunlardan birisi olarak da Göktürk soylularını hassa ordusunda görevlendirmiştir. Hassa ordusunun görevi hükümdarı korumak olduğu için hükümdar, soyluları daima yanında tutarak, Çin usulü geleneklere alışmalarını ve doğal bir asimile sürecinden geçmelerini sağlayacaktı. Bu nedenle Göktürk soylularından bir tanesi olan Kürşad da Çin ordusunda subay olarak görev yapmakta ya da yaptırılmaktaydı.

Esaretin 10.yılında, yani 639 senesinde, durum artık iyice kötüye gitmektedir. Çin amacına ulaşmaktadır ve Türkler, Çin himayesinde gerçekten asimile olmaya yüz tutmuşlardır. Çin ordusunda subay ve Bozkurt soyunun en büyüğü konumunda bulunan Kürşad, duruma el koymanın vaktinin geldiğini düşünmektedir. Bunun üzerine Kürşad ve 39 Türk soylusu ihtilal yapma kararı alırlar. Kürşad ve arkadaşlarının planına göre;  Çin hükümdarı Tay T-sung( li-Şih-min) esir edilip Ötügen’e kaçırılacak ve karşılığında, Çin himayesinde bulunan Türk toprakları ve esirleri istenecekti. Esirler arasında bulunan Urku Tigin de yeni kurulacak olan devletin hükümdarı ilan edilecekti. Kürşad bunu bizzat kendisi istemiş, kendisini geri plana alarak yapılan eylemin milli olduğunu vurgulamıştır.

Çin hükümdarının geceleri kılık değiştirerek halkın arasına karıştığı ve sokaklarda dolaştığı haberi Kürşad ve arkadaşları tarafından biliniyordu. Yani hükümdarı esir alıp kaçırmak, ani bir sokak baskını ile gerçekleştirilebilecek kolay bir meseleydi, fakat baskını yapacakları gün hava koşullarının kötülüğü ve sağanak yağmur sebebiyle hükümdar saraydan çıkmamıştır. Bunun üzerine planın ortaya çıkmasından çekinen ve aldıkları kararın arkasında durmak isteyen 40 Türk yiğidi Çin sarayını basmıştır. Amaçları hükümdarı tutsak edip planı uygulamaktı. Cenk daha sarayın kapısına geldikleri anda başladı. Yüzlerce Çin askerini öldürmelerine rağmen verilen şehitler ve sayıca az oldukları için geri çekilmeye başladılar. Geri çekilen grup Kürşad’ın önderliğinde Vey Nehri’ne doğru ilerlemiştir. Amaçları Vey Nehri’ni geçip kutsal başkent olan Ötügen’e at koşturmaktır. Ancak sağanak yağmurdan dolayı Vey Nehri taşmış ve köprü sular altında kalmıştır. Karşıya geçemeyen Göktürk yiğitleri kanlarının son damlasına kadar çarpışmış ve orada şehit olmuşlardır. Bir rivayete göre de Kürşad şehit olduktan sonra elinde kılıcı ile atının üstünden düşmemiştir. Yani ölmüş ama yenilmemiştir.

Tarih milletin aynasıdır. Görüldüğü üzere 600’lü yıllarda da 1900’lü yıllarda da Türk milleti dünyaya, hiçbir zaman farklı bir devletin ya da milletin boyunduruğu altında yaşamayacağını büyük bir cesaret, özveri ve inançla göstermiştir. Yüce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ihtiyaç duyduğumuz kudret, damarlarımızda ki asil kanda gerçekten mevcuttur.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.