Untitled glog

by sofia102012
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

Inom Hinduismen sägs det att det bara finns en "huvudgud", Brahman. Men för att han ska kunna hjälpa alla, kan han ta skepnad till många andra gudar med olika kunskaper. Det är därför man säger "En Gud är många gudar". Det är ungefär 2 miljoner olika gudar inom Hinduismen. Egentligen är det Brahman som har tagit skepnader till dem, men där ibland de 2 miljoner gudarna finns också Vishnu, Shiva och Gannesha.

Vishnu är den stora guden som ser till att allt ska gå som det ska i världen. I den monoteistiska hinduismen dyrkas han som den enda och allsmäktiga personliga guden, alla själars och världars yttersta ursprung.

Hinduismen uppstod för cirka 3000 år sedan i Indien. Arierna var ett krigarfolk från västvärlden som kom tågande till floden Indus. Folket som redan bodde där bytte arierna lära med, och med tiden har det tillslut blivit en egen lära/religion- Hinduismen.

Hinduismen har ingen grundare. Det grundar sig istället på kunskaper och mytologier från många olika religioner som med tiden blivit en allsidig lära.

Shiva är förstöraren. Han utgör tillsammans med Vishnu och Brahman de högsta gudarna inom hinduismen. Han avbildas vanligtvis med tre ögon. Det tredje ögas anses vara det förstörande.

Hinduismen

Brahman-skaparen

Vishnu-kontrollerar och upprätthåller

Shiva-förstöraren

Brahman, så kallad skaparen, är den stora världssjälen. Kommer man till Brahman så har man vunnit atmans sanna värde. Brahman kan ta skepnad till många andra gudar med många olika kunskaper för att kunna hjälpa alla människor.

Brahmans attribut är lotusblomman

Ingen grundare

Hur kom religionen till?

Brahman, Vishnu och Shiva bildar det så kallat "treenigheten".

-en polyteistisk religion

Hinduismen har omkring en miljard anhängare i Indien.

En Gud som är många gudar


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.