Untitled glog

by egesuu
Last updated 6 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

KUVVET VE HAREKET NEDİR ?Öncelikle hareket kavramını açıklayalım; Bir cismin, durağan bir noktaya göre durumunun ya da yerinin değişmesine hareket denilmektedir. Hareket kavramını açıkladığımıza göre şimdi kuvvet kavramının ne oluğuna bir bakalım, kuvvet; Durmakta olan cismi hareket ettiren, hareket durumundaki cismi durduran, hızını veya yönünü değiştiren ya da cisimlerin biçimini değiştiren etkiye kuvvet denir. “F” ile gösterilir. Vektörel (yönlü) bir büyüklüktürKuvvet ve hareket'e örneklerYukarıya doğru atılan topun yükselmesinin nedeni, topa uygulanan itme kuvvetidir.Yukarıya atılan cisimlerin tekrar yere düşmesinin nedeni yer çekimi kuvvetidir.Kapıları açıp, kapatmak için itme ve çekme kuvveti uygularız.Hareket türleri nelerdir?1- Çizgisel hareket2- Dönme hareketiTabiatta varlıklar hareket edip edemediklerine göre kaç bölüme ayrılırlar?1- Hareket etmeyen varlıklar2- Bulundukları yerde hareket eden varlıklar3- Tam olarak hareket eden varlıklar.İnsan ve hayvanlarda hareket kaç türlüdür?1- İsteyerek yapılan hareketler.2- İstediğimiz dışımda yapılan hareketler.Kuvvetin elemanları nelerdir?1- Etki noktası2- Etki doğrultusu3- Etki yönü ve büyüklükKuvvetin etkileri nelerdir?1- Hareket ettirici2- Durdurucu3- Yön değiştirici etkileri vardır.Kuvveti nasıl ölçeriz?Kuvvetin ölçülmesi için maddelerin esnekliğinden yararlanılır. Cisimlerin esneklik özelliklerinden yararlanılarak yapılan araçlara dinamometre, el kantarı ya da yaylı kantar adı verilir. Dinamometreler, kuvvet ölçmede kullanılır. Kuvvetin birimi Newton' dur. Kısaca “N” ile gösterilir. Bir cismin ağırlığını veya cisme etkiyen kuvveti ölçmeye yarayan alete “dinamometre” denir.Kuvvetin sınıflandırılması1- Uzaktan etkiyen kuvvetler yada alan kuvvetleri2- Temas kuvvetleri3- Kohezyon (iç tutunum) kuvvetleriKaynak: http://kuvvetvehareket.nedir.com/#ixzz3LxJb63kX


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.