Next-Gen

Untitled glog

by MelisDoga
Last updated 4 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

DESTAN

Bir toplumun başından geçen olayı anonim ve abartılı olarak anlatımasına destan denir.

Anonim yazı türüdür.

Olağan ve olağanüstü olayalar gerçekleşir.

Destanlar, tarihî ve sosyal olaylardan doğarlar. Bu eserlerde genellikle, yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir.

Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir.

Genellikle manzumdurlar.

KAYNAKÇA:http://www.edebiyatogretmeni.org/destanlar/


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.