Untitled glog

by anil123
Last updated 5 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Untitled glog

Izotop Atom

İzotop: Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop denir. Diğer bir deyişle proton sayıları aynı (p.s= A.N), nötron sayısı + proton sayısı (K.N= p.s + n.s) farklı atomlara izotop denir.

İzotop veya yerdeş, bir elementin farklı nötron sayısına sahip her bir türü. Atom çekirdeğindeki proton sayısı elemente özgüdür. Diğer bir deyişle her bir elementin proton sayısı diğerinden farklıdır. Bir elementin çekirdeğindeki proton sayısı sabit olmakla birlikte nötron aynı çekirdekler için farklı olabilir. Elementler bir ya da daha fazla sayıda izotopa sahip olabilirler.

Kim Buldu

1907’de H. N. Mc Coy ve W. H. Ross belirli radyoaktif bozunma ürünlerinin toryumda olduğu gibi aynı kimyevi özelliğe ve farklı atom ağırlığına sahip olduğunu keşfettiler. 1913’te bu elemente izotop adı Frederick Soddy tarafından verildi.

Yapanlar:Anıl

Enter text


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.