UGROZENE ZIVOTINJSKE VRSTE-VANJA MARIĆ VI3

by lusijana
Last updated 9 months ago

Discipline:
Personal
Subject:
About me

Toggle fullscreen Print glog
UGROZENE ZIVOTINJSKE VRSTE-VANJA MARIĆ VI3

U svetu je poznato 1,770.000 životinjskih vrsta, a pretpostavlja se da ih je gotovo stotinu puta više. No, alarmantan podatak je da svakog dana zbog gubitka staništa, lova i iskorištavanja te onecišcenja atmosfere, tla i voda u svetu izumre 50 – 100 vrsta biljaka i životinja, a najugroženije su morske kornjace, gorile, pande, slonovi, kitovi, tigrovi...


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.