U-Boats

In Glogpedia

by GlogpediaGlogs
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World War I

Toggle fullscreen Print glog
U-Boats

U-BOATS

Use in World War 1

"U-boatsAssassins of the Seas." Trenches on the Web. N.p., n.d. Web. 24 Feb. 2015."Login to Read." Login to Read. N.p., n.d. Web. 24 Feb. 2015.YouTube. YouTube, n.d. Web. 11 Feb. 2015."Lock the Welder." Lock the Welder. N.p., n.d. Web. 04 Mar. 2015."Pinterest." Pinterest. N.p., n.d. Web. 17 Feb. 2015.Wikipedia. Wikimedia Foundation, n.d. Web. 11 Feb. 2015.

The Germans used U-Boats to go underwater and suprise the Allies on the water. The Allies had trouble getting supplies over because of these boats, or submarines. U-Boats were responsible for sinking the Lusitania which offended the Allies.

Restriction of U-Boatsand Ressurection of U-Boats

Video on U-Boats

For a while U-Boats were restricted by the U.S and this was called restricted submarine warfare. In 1917 the Germans released the restriction and were able to use the U-Boats once again.

A sunken U-Boat

A U-Boat at sea.

The Parts of the boat

For more information on U-BoatsClick on the Tack

The U-boats used in World War 2 were even deadlier than before but the United Sates by now had the technology to make their own submarines to fight against these boats.

Return in WW2

Merchant ship blown up by a U-Boat

U-Boat on shore

U-boats were armed with torpedoes in the front and in the back and they run on an electric motor. Also this boat has a main engine seperate from the electric motor. The control room is a very crammed area. There is also a mine tube and crew quarters that the crew stays in.

1. Torpedo2. Electric Motor3. Main engine4. Control Room5. Mine tubes6. Torpedo7. Crew Quarters

Citations


Comments

  • nhalapghephanoi5f20532a0844d 1 year ago

    nhalapghephanoi5f20532a0844d's avatar

    Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Việt Nam là đơn vị tiên phong trong thiết kế và thi công nhà lắp ghép. Nhà lắp ghép với cấu tạo đơn giản, dễ xây dựng hơn hẳn nhà truyền thống nên ngày càng được sử dụng nhiều. Hiệu quả, bền vững, chất lượng - là những tiêu chí mà IDC Việt Nam theo đuổi trong mỗi công trình nhà lắp ghép. http://nhalapghep.net/

  • nhalapghephanoi5f20532a0844d 1 year ago

    nhalapghephanoi5f20532a0844d's avatar

    Dù mới được các kĩ sư IT Việt Nam phát triển được vài năm nhưng Salekit đã tập hợp được nhiều ưu điểm của phần mềm quản lý bán hàng khác. Tích hợp nhiều chức năng, phần mềm bán hàng sẽ giúp bạn quản lý bao quát được toàn bộ quy trình hoạt động khi bán hàng. Salekit cung cấp bản phần mềm quản lý bán hàng miễn phí cho các doanh nghiệp sử dụng, nếu thấy ổn thì mới nâng cấp lên bản pro. https://salekit.vn/