Trubadurska lirika

by PaulaLuburic
Last updated 5 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
Trubadurska lirika

SREDNJOVJEKOVNA LIRIKA

Trubadurska lirika

Trubadurska lirika je tip srednjovjekovne lirske poezije, nazvan prema trubadurima koji su se od 11. do 13. stoljeća proširili iz Provanse gotovo cijelom Europom.

Carl Orff- O Fortuna- Carmina Burana :

Guillaume de Poitiers (1071. - 1127.) - predaja ga smatra jednim od utemeljitelja cjelokupne trubadurske lirike.

Predstavnici trubadurske lirike :

• trubaduri su uveli nove lirske vrste(sirventes, alba, pasorala, romanca)• Novo shvaćanje ljubavi proizlazi izodnosa prema ženi koja je posebna iuzvišena; zadatak je srednjovjekovnogviteza da bude njen zaštitnik.• Konvencionalno izražavanje: opisujese zaljubljivanje pjesnika, neuzvraćenaljubav, doživljaj ljubavi.• Teme: osim ljubavne, važnu ulogu suigrali i zavjeti vjernosti i odanosti,religijski motivi isprepleteni suzvišenom ljubavi prema ženi, kao islavljenje viteštva.Posebna vrsta liričara: VAGANTI, klerici istudenti. Putovali su od grada do gradai pjevali pjesme po krčmama.Najpoznatije djelo: Carmina Burana

Walther von der Vogelweide (1170. - oko 1230.) - smatra se najglasovitijim njemačkim pjesnikom uopće.

Bernart de Ventadorn (1148. - 1200.)

Žongleri :

U službi trubadura, koji su pjevali o viteškoj ljubaviprema uzvišenoj i nedostižnoj gospi, često su biližongleri, koji su postajali njihovi pratioci isamostalni izvođači njihovih djela. Žongleri su bili putujući pjevači i svirači, mnogostrukizabavljači koji su se bavili pjesništvom i glazbom, plesom, glumom, a izvodili su imađioničarske trikove i točke s dresiranim životinjama.


Comments

    There are no comments for this Glog.