Tropické deštné pralesy - Horké a vlhké podnebí

In Glogpedia

by Terkacih
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Ecosystems

Toggle fullscreen Print glog
Tropické deštné pralesy - Horké a vlhké podnebí

Oblasti kolem rovníku jsou nejteplejší oblasti Země.Teplota vzduchu tam nikdy neklesá pod bod mrazu.V jiných místech hodně často prší a je tam dostatek vláhy.Říkáme, že je tam horké a vlhké podnebí.Na jiných mýstech naopak vůbec neprší.

Tropické deštné pralesy

horké a vlhké podnebí

šimpanz učenlivý

papoušek zelenokřídlý

Jaguár

V oblastech s horkým a vlhkým podnebím jsou lesy s velmi vysokými listnatými stromy,které u nás nerostou.Těmto lesům se říká tropické deštné lesy.Rostliny jsou v nich stále zelené a žije v nich obrovské množství různých druhů organismů.Mnohé z nich ještě ani neznáme.Většina živočichů je v nich prizpůsobena k životu v korunách stromů.

termiti

komáři

ARMÁDY HMYZU V deštném pralese se to hemží hmyzem,který pilně spěchá za každodenními povinnostmi. Malincí farmářiListoví mravenci sbírají kousky listů.V hnízdě pak tyto listy používají jako kompost pro pěstování hub,jejich oblíbené potravy.


Comments

    There are no comments for this Glog.