Treball de síntesis Activitat 3/4

In Glogpedia

by Sergi888
Last updated 6 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Citizenship

Toggle fullscreen Print glog
Treball de síntesis Activitat 3/4

Hi ha alguna actuació per solucionar-lo?

El problema consisteix en què els texans quan es desgasten produeixen silicosis, això és Produïda per l'exposició a Sílice, la silicosi és una fibrosi pulmonar crònica, incurable i irreversible.La inhalació de Sílice cristal•litzada (quars, cristobalita, tridimita) produeix una reacció pulmonar que comporta una Insuficiència Respiratòria permanent.

En què consisteix el problema?

ACTIVITAT 3/4 Glogster

Explotació laboral

Podríem fer com a Xile, la Silicosi és considerada com un problema de salut pública i la millor solució és la prevenció.Amb mascarelles, solucions per la roba, productes per poder rebaixar la dosis.

Hi ha alguna actuació per solucionar-lo?

El problema consisteix en que hi ha gent que explota a altres persones que estan desesperats i necessiten treballar, els dona igual el temps i el diner, l'únic que volen es treballar, per això hi han empreses que s'aprofiten d'això i fan que aquestes persones treballin sense uns drets basics.

Hi ha moltes ONG que aturen aquestes injusìicies, tanquen filials i demanden a les empreses però tot i això n'hi ha molts que no són reconeguts i continuen enganyant.

Les persones que fan la samarreta són els que menys diners guanyen, en aquest cas guanyen un 1% de 100%.

En què consisteix el problema?

Com ens afecta a nosaltres?

Que les empreses donin més diners als treballadors.

Hi ha alguna actuació per solucionar-lo?

Els pocs diners que donen les empreses als treballadors.

Quines són les causes que el provoquen?

Per què és un problema?

En què consisteix el problema?

La CRN va engegar la campanya després de la tragèdia de l’abril de 2013 per exigir a marques i minoristes que proporcionessin una indemnització justa a les seves víctimes i familiars.

En què consisteix el problema?

Per què és un problema?

Com ens afecta a nosaltres?

El Fons Fiduciari de Donants Rana Plaza va ser creat per l’OIT el gener de 2014 per tal de recaptar fons per solucionar el problema.

Hi ha alguna actuació per solucionar-lo?

Per què és un problema?

SILICOSIS

Per què és un problema?

Els treballadors guanyen pocs diners.

Com ens afecta a nosaltres?

La qualitat dels productes no es bo.

Hi ha alguna actuació per solucionar-lo?

Hi ha alguna actuació per solucionar-lo?

Com ens afecta a nosaltres?

Per què és un problema?

En què consisteix el problema?

En que algunes peces de roba de marques com Adidas hi ha una substancia anomenada NPE que quan es descompon es transforma en una altre substancia (NP) que provoca trastorns hormonals.

Ens afecta la contaminació que s’expandeix també als països on aquests es venen.Ens afecta per que ens estan venen un material ( roba) que donen una informació d’aquest falsa per poder vendre’l.Ens enganyen i ens venen roba amb productes químics.

Redueixen els costos de cualitat per de que la gent compri més/ ho fan pocs comerciant i es molt car.

En què consisteix el problema? fast/slow fashion

Com ens afecta a nosaltres?

Per què és un problema?slow/fast fashion

Les empreses volen obtenir el max. Benefici i els dona igual com fer-ho/ no hi ha cap problema.

Quan anem de compres, sempre agafem totes les ofertes per tal de que compren més per una mica menys de diners/ es més cara i la gent diu que es mes ‘cutre’

Com ens afecta a nosaltres?slow/fast fashion

Com ens afecta a nosaltres?

Hi ha alguna actuació per solucionar-lo?

No comprar a empreses multinacionals/ comprar-hi a petits comerços..


Comments

    There are no comments for this Glog.