treball de biologia

by silviaycarla
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology

Toggle fullscreen Print glog
treball de biologia

LA TERRA, UN PLANETA CANVIANT.

La Terra és un planeta dinàmic, mogut per l'adaptació permanent entre l'energia solar i la interna de la Terra, que transfereix matèria i energia entre les seues capes, generant els processos geològics.

Silvia GuillemCarla AriasNuria MoraLaura Muñoz Alba Guerrero

La deriva continental i l'expansió del fons oceànic.

Recerca de l'interior de la terra.

Moviment de les plaques i fenòmens geològics associats.

Tectònica de plaques i fenòmens geològics associats.

Volcans, terratrèmols i tsunamis.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.