TRASPLANTAMENT

In Glogpedia

by liyouchen00123563c890ebe91f
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World History
Grade:
6,7,8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
TRASPLANTAMENT

TRASPLPANTAMENTS

Què és un trasplantament?

Tipus:

És una operació quirúrgica que consisteix en reemplaçar un òrgan o teixit que ha perdut la seva funció per un de funcional, provinent d'un donant viu o mort.

Òrgans trasplantats més frequents

Autotrasplant: el donant i el receptor són la mateixa persona. Isotrasplant: quan el receptor i el donant són bessons idèntics. Alotrasplantament: trasplantament entre la mateixa espècie però de diferent constitució genètica. Xenotrasplantament: el donant i el receptor són d'espècies diferents.

Trasplantaments de cara:

El trasplantament més díficil va ser el de cara.Van trasplantar el rostre, el crani i part del coll.El pacient és en Patrick Hardinson.

Procés de trasplatació:

El procés de la trasplantació d'un òrgan no és fàcil ja que certs òrgans com pot ser el cor o el pulmó només poden ser conservats unes 5 hores, per tant és una carrera contrarellotge. Quan en un hospital es produeix una mort cerebral i la família consenteix la donació, és mantenen els òrgans. Es mira si hi ha una necessitat urgent de algún òrgan i si és així, es transporta el òrgan.


Comments

    There are no comments for this Glog.