TOBIAS, OLIVER og martin

by eleverne
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Museums and Galleries

Toggle fullscreen Print glog
TOBIAS, OLIVER og martin

i 1800 tallet blev forholende foandret. Pengene blev inføret for en anstatning af byttehandelen. I den enkelte koloni fik grønlænderne en smule indflydelse på styret

Your text here


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.